Odpowiedział mu Jezus:
«Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie

(J 14,6).

Symbol B
Nasze logo ma dla nas wiele znaczeń. Oczywiście, że litera „B” odwołuje się do zawartego w naszej nazwie słowa Betania. Nawiązuje jednak również, a nawet przede wszystkim, do samego Boga. Nieustannie za Nim tęskniąc, pragniemy o Nim pamiętać nawet wtedy, gdy o Nim nie myślimy. Betaniowe przedmioty pomagają w codzienności, są jak akty strzeliste. To dla nas wskazówki, które przypominają o drodze, którą obraliśmy. A która prowadzi – jak mamy nadzieję – do samego B.

Krzyż
Gdy pojmie się, co dokładnie się wydarzyło, gdy Jezus Chrystus oddał za nas życie, w serce wlewa się miłość i wdzięczność. Krzyż to symbol zbawienia, tej chwili, gdy je otrzymaliśmy. A jak głosi Ewangelia: Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak przez Chrystusa.

Sygnet
Wśród betaniowych przedmiotów znajdziecie takie, których przekaz sprowadzony jest tylko do tego znaku. Jego symbolika sprawia, że z pełnym przekonaniem umieszczamy go na akcesoriach i biżuterii. Zależało nam, aby na każdym poziomie odwoływać się do Tego, którego słuchamy. Taka właśnie jest Moja Betania.